مناقصات شهرداری کاشان

مرحله مناقصه/مزایده

موضوع مناقصه/مزایده

مبلغ برآورد قیمت پایه کارشناسی

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه/مزایده

مهلت دریافت اسناد

مهلت قبول پیشنهادات

تاریخ بازگشایی پاکت ها

مرحله اول

حفاری و لایروبی چاههای جاذب سطح شهر و حومه خدماتی

۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۰۱/۰۷/۱۲

۱۴۰۱/۰۷/۱۴

۱۴۰۱/۰۷/۱۷

مرحله سوم

تامین اتوبوس بمنظور فعالیت و سرویس دهی در محدوده خدماتی شهر

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۰۱/۰۷/۰۷

۱۴۰۱/۰۷/۰۹

۱۴۰۱/۰۷/۱۰

مرحله سوم

نکوسازی فضاهای شهری

۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۰۱/۰۷/۱۰

۱۴۰۱/۰۷/۲۰

۱۴۰۱/۰۷/۲۳

مرحله اول

اجاره مجموعه غار رستوران نیایش واقع در بلوار امام رضا

۱۵.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۰۱/۰۷/۲۰

۱۴۰۱/۰۷/۲۱

۱۴۰۱/۰۷/۲۳

مرحله دوم

عملیات تکمیل پارک شهرک ۲۲ بهمن

۲۶.۰۶۳.۱۷۱.۹۳۱ ریال

۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۰۱/۰۷/۰۷

۱۴۰۱/۰۷/۰۹

۱۴۰۱/۰۷/۱۰

مرحله دوم

عملیات اجرایی تکمیل دیواره چینی رودخانه حیدر واقع در بلوار قطب راوندی کوچه حکمت ۸۱

۳۰.۶۰۵.۸۵۲.۶۴۶ ریال

۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۰۱/۰۷/۰۷

۱۴۰۱/۰۷/۰۹

۱۴۰۱/۰۷/۱۰

مرحله دوم

عملیات بهسازی و تکمیل پروژه محور امیرکبیر

۸۶.۷۴۵.۱۵۶.۹۰۰ ریال

۴.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۰۱/۰۷/۰۷

۱۴۰۱/۰۷/۰۹

۱۴۰۱/۰۷/۱۰

مرحله اول

فروش یک قطعه زمین واقع در فاز یک ناجی آباد بلوار بعثت

۳۹.۷۷۷.۱۰۰.۰۰۰ ریال

۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۰۱/۰۷/۱۲

۱۴۰۱/۰۷/۱۴

۱۴۰۱/۰۷/۱۷

مرحله اول

فروش یازده قطعه زمین واقع در بلوار قطب راوندی شهرک آزادگان

۵۶.۲۹۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال

۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۰۱/۰۷/۱۲

۱۴۰۱/۰۷/۱۴

۱۴۰۱/۰۷/۱۷

مرحله دوم

خرید و راه اندازی محصول دانش بنیان، تامین تجهیزات، زیرساخت، نصب و راه اندازی سیستم پایش و نظارت تصویری سطح شهر

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۰۱/۰۷/۰۹

۱۴۰۱/۰۷/۱۹

۱۴۰۱/۰۷/۲۳

مرحله اول

عملیات بهسازی میدان درب عطاء

۱۱.۱۳۸.۹۴۷.۱۹۶ریال

۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۰۱/۰۷/۱۹

۱۴۰۱/۰۷/۲۱

۱۴۰۱/۰۷/۲۳

۱   |   ۲

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp