مناقصات شهرداری کاشان

مرحله مناقصه/مزایده

موضوع مناقصه/مزایده

مبلغ برآورد قیمت پایه کارشناسی

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه/مزایده

مهلت دریافت اسناد

مهلت قبول پیشنهادات

تاریخ بازگشایی پاکت ها

مرحله دوم

خرید دوربین مداربسته به همراه لوازم و تجهیزات مربوطه

۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

۱۴۰۱/۰۲/۲۲

۱۴۰۱/۰۲/۲۵

مرحله دوم

تامین نیروی انسانی و پشتیبانی خدمات فنی مهندسی

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

۱۴۰۱/۰۲/۲۲

۱۴۰۱/۰۲/۲۵

مرحله اول

خرید و اجرای گلفوژ بتنی جهت اجرای فضای سبز تقاطع های غیر همسطح سطح شهر

۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۰۱/۰۳/۰۵

۱۴۰۱/۰۳/۰۷

۱۴۰۱/۰۳/۰۸

مرحله دوم

فروش ساختمان هتل گلستان واقع در قمصر کاشان

۲۸۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۰۱/۰۳/۰۵

۱۴۰۱/۰۳/۰۷

۱۴۰۱/۰۳/۰۸

مرحله اول

فروش لوازم و اجناس فرسوده (باطری و رادیاتور) بصورت جداگانه

۸۲۱.۷۴۰.۰۰۰ ریال

۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۰۱/۰۳/۰۵

۱۴۰۱/۰۳/۰۷

۱۴۰۱/۰۳/۰۸

مرحله اول

فروش یک باب ساختمان فرسوده واقع در خیابان فاضل نراقی کوچه مسجد محمدیان

۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۰۱/۰۳/۱۰

۱۴۰۱/۰۳/۱۲

۱۴۰۱/۰۳/۱۷

مرحله اول

فروش قطعه شماره ۱۱ واقع در نبش خیابان آیت ا.. سعیدی، روبروی کارواش آسمان

۱۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۰۱/۰۳/۱۰

۱۴۰۱/۰۳/۱۲

۱۴۰۱/۰۳/۱۷

مرحله اول

فروش یک قطعه زمین واقع در فاز یک ناجی آباد، بلوار بعثت، بلوار شهیدان عباس زاده

۳۹.۷۷۷.۱۰۰.۰۰۰ ریال

۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۰۱/۰۳/۱۰

۱۴۰۱/۰۳/۱۲

۱۴۰۱/۰۳/۱۷

مرحله اول

فروش یک قطعه زمین واقع در نبش خیابان ملافتح ا.. روبروی پارک

۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۰۱/۰۳/۱۷

۱۴۰۱/۰۳/۱۹

۱۴۰۱/۰۳/۲۲

مرحله اول

عملیات اجرایی بازسازی تصفیه خانه کشتارگاه دام

۳۷.۵۵۶.۳۶۹.۷۴۰ ریال

۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۰۱/۰۳/۱۷

۱۴۰۱/۰۳/۲۱

۱۴۰۱/۰۳/۲۲

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp