مناقصات شهرداری کاشان

مرحله مناقصه/مزایده

موضوع مناقصه/مزایده

مبلغ برآورد قیمت پایه کارشناسی

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه/مزایده

مهلت دریافت اسناد

مهلت قبول پیشنهادات

تاریخ بازگشایی پاکت ها

مرحله اول

فروش ۴۰ عدد باطری ۱۵۰ آمپر فرسوده و مستعمل اتوبوس

۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۰۰/۰۶/۲۵

۱۴۰۰/۰۶/۲۷

۱۴۰۰/۰۶/۲۸

مرحله اول

تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی

۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۰۰/۰۶/۲۵

۱۴۰۰/۰۶/۲۷

۱۴۰۰/۰۶/۲۸

مرحله اول

فروش قطعات شماره های ۲ و ۳ واقع در انتهای بلوار صنعت، شبکه حاشیه رودخانه چم رود

۴۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۰۰/۰۶/۲۵

۱۴۰۰/۰۶/۲۷

۱۴۰۰/۰۶/۲۸

مرحله سوم

فروش سرقفلی دو واحد تجاری در طبقه زیرزمین مجتمع بهشت

۱۷.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۰۰/۰۶/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۰۱

۱۴۰۰/۰۷/۰۴

مرحله اول

فروش یک قطعه زمین واقع در خیابان شهید مدرس، کوچه مسجد النبی

۱۱.۳۹۱.۴۶۱.۴۴۰ ریال

۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۰۰/۰۶/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۰۱

۱۴۰۰/۰۷/۰۴

مرحله دوم

فروش مقداری ضایعات و آهن آلات

۵.۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۰۰/۰۷/۰۱

۱۴۰۰/۰۷/۰۳

۱۴۰۰/۰۷/۰۴

مرحله دوم

فروش قطعه شماره ۴ واقع در راوند، بلوار حرم، میدان حضرت ابوالفضل

۲.۱۰۹.۹۵۰.۰۰۰ ریال

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۰۰/۰۷/۰۶

۱۴۰۰/۰۷/۰۸

۱۴۰۰/۰۷/۱۱

مرحله اول

فروش یک قطعه زمین واقع در خیابان امیرکبیر، فین کوچک، مصلی

۱۰.۸۰۰.۲۶۶.۱۴۹ ریال

۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۰۰/۰۷/۰۸

۱۴۰۰/۰۷/۱۰

۱۴۰۰/۰۷/۱۱

مرحله دوم

فروش قطعه شماره ۶۶ واقع در بلوار راوند، بالاتر از شهرک قطب راوندی

۲.۸۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۰۰/۰۷/۰۸

۱۴۰۰/۰۷/۱۰

۱۴۰۰/۰۷/۱۱

مرحله سوم

فروش قطعه شماره ۳ واقع در بلوار فاطمیه بعد از هایپرمارکت نگین

۱۷.۰۶۳.۲۰۰.۰۰۰ ریال

۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۰۰/۰۷/۰۸

۱۴۰۰/۰۷/۱۰

۱۴۰۰/۰۷/۱۱

مرحله سوم

فروش قطعه شماره ۱ واقع در بلوار فاطمیه بعد از هایپرمارکت نگین

۶۴.۳۹۲.۶۰۰.۰۰۰ ریال

۳.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۰۰/۰۷/۰۸

۱۴۰۰/۰۷/۱۰

۱۴۰۰/۰۷/۱۱

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp