مطالب مرتبط با برچسب: ��������������
آخــرین خبــرها
برپایی نمایشگاه و کارگاه فعالیت های اختصاصی و صنایع دستی نابینایان ثبت و پاسخگویی بیش از 1300 پیام و درخواست مردمی در سامانه137 منطقه دو دیدار شهردار کاشان با روشندلان شاغل در شهرداری بیش از سه میلیون مترمربع چمن زنی در سطح منطقه دو بالغ بر 14 میلیارد ریال اعتبار آسفالت معابر منطقه سه نخستین نشست هیئت امنای مجمع خیرین عمران و توسعه شهری برگزار شد صدور بیش از 12575 مترمربع پروانه ساختمانی در منطقه سه استقرار 7 تیم عملیاتی آتش نشانی در مراسم سنتی مذهبی جمعه نشلجی تخریب و آزاد‌سازی ملکی در خیابان ۲۲ بهمن با ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار آمادگی سازمان اتوبوسرانی برای سرویس دهی آیین جمعه نشلجی‌ها
اخبار تصویری
دیدار شهردار کاشان با روشندلان شاغل در شهرداری 7خانه فرهنگ در سطح شهر در حال احداث و تجهیز است ثبت و پاسخگویی بیش از 1300 پیام و درخواست مردمی در سامانه137 منطقه دو برپایی نمایشگاه و کارگاه فعالیت های اختصاصی و صنایع دستی نابینایان بالغ بر 14 میلیارد ریال اعتبار آسفالت معابر منطقه سه بیش از سه میلیون مترمربع چمن زنی در سطح منطقه دو آمادگی سازمان اتوبوسرانی برای سرویس دهی آیین جمعه نشلجی‌ها تخریب و آزاد‌سازی ملکی در خیابان ۲۲ بهمن با ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار استقرار 7 تیم عملیاتی آتش نشانی در مراسم سنتی مذهبی جمعه نشلجی صدور بیش از 12575 مترمربع پروانه ساختمانی در منطقه سه نخستین نشست هیئت امنای مجمع خیرین عمران و توسعه شهری برگزار شد ۶ میلیارد ریال اعتبار جدول گذاری و بلوک فرش فرهنگ مهم ترین شاخصه توسعه یافتگی است در ۳ ماه دوم سال ۹۷ بیش از ۹۱۷ پرونده در کمیسیون ماده صد بررسی شده است
پربازدیدترین خبرها
مشهد اردهال