آخــرین خبــرها
نصب 700 تابلو نامگذاری معابر در سال 98 ممنوعیت حضور در پارک‌ها و بوستان‌های کاشان در روز طبیعت طراحی و تجهیز خودروهای آتش نشانی برای مقابله با کرونا انجام ۴۱ عملیات توسط آتش‌نشانان کاشانی حمایت و مراقبت بهداشتی از پاک‌بانان و خانواده‌های آنان فعالیت اتوبوس‌های شهری کاشان متوقف است آماده‌باش آتش نشانی کاشان در هفته های نخستین سال جدید آخرین چلچراغ توسعه سال 98 با «خیابان میرعماد» پیوند می‌خورد كاشان بدون حادثه شب چهارشنبه آخر سال را سپري كرد اقدامات مختلف قرارگاه پدافند زیستی و پایگاه بسیج شهرداری برای مقابله با کرونا
اخبار تصویری
نصب 700 تابلو نامگذاری معابر در سال 98 ممنوعیت حضور در پارک‌ها و بوستان‌های کاشان در روز طبیعت طراحی و تجهیز خودروهای آتش نشانی برای مقابله با کرونا حمایت و مراقبت بهداشتی از پاک‌بانان و خانواده‌های آنان انجام ۴۱ عملیات توسط آتش‌نشانان کاشانی آماده‌باش آتش نشانی کاشان در هفته های نخستین سال جدید فعالیت اتوبوس‌های شهری کاشان متوقف است انفجار منزل مسكوني با ۲ مصدوم در كاشان اجرای مدیریت مشارکتی موجب افزایش اعتمادی عمومی شده است تدوین بودجه با نظر معتمدین تقویت کننده حس تعلق شهروندان می‌شود. سال 98 پویاترین سال مدیریت شهری کاشان تحقق و رشد 147 درصدی بودجه شهرداری در سال 98 اقدامات مختلف قرارگاه پدافند زیستی و پایگاه بسیج شهرداری برای مقابله با کرونا كاشان بدون حادثه شب چهارشنبه آخر سال را سپري كرد