آخــرین خبــرها
استقرار راهنمایان گردشگری در بناهای تاریخی شهرداری لکه‌گیری و ترمیم آسفالت معابر منطقه پنج شهری کاشان حرکت 15 کیومتری جاروهای پاکیزگی بر زمین کاشان نیروهای نظامی و انتظامی ضامن آرامش و امنیت مردم‌ هستند جمع آوری بیش از22 هزار تن زباله در سال 97 اعزام محموله‌ کمک کاشانی‌ها به سیل‌زدگان جنوب کشور اجرای ۱۳۳ هزار متر مربع آسفالت در معابر منطقه پنج بیش از 18 میلیارد ریال هزینه جدول گذاری و بلوک فرش در منطقه دو انعقاد 102قرارداد در حوزه پیمان و رسیدگی منطقه پنج اجرای طرح نظرسنجی از گردشگران نوروزی کاشان
اخبار تصویری
حرکت 15 کیومتری جاروهای پاکیزگی بر زمین کاشان لکه‌گیری و ترمیم آسفالت معابر منطقه پنج شهری کاشان استقرار راهنمایان گردشگری در بناهای تاریخی شهرداری نیروهای نظامی و انتظامی ضامن آرامش و امنیت مردم‌ هستند جمع آوری بیش از22 هزار تن زباله در سال 97 اجرای ۱۳۳ هزار متر مربع آسفالت در معابر منطقه پنج اعزام محموله‌ کمک کاشانی‌ها به سیل‌زدگان جنوب کشور کاندیداهای بازیگری در کاشان مشخص شدند اجرای طرح نظرسنجی از گردشگران نوروزی کاشان انعقاد 102قرارداد در حوزه پیمان و رسیدگی منطقه پنج بیش از 18 میلیارد ریال هزینه جدول گذاری و بلوک فرش در منطقه دو آسفالت بیش از نیم‌میلیون متر مربع از معابر کاشان کاهش ۶درصدی پسماند در منطقه چهار تولید 150 تا 200 تن آسفالت برای ترمیم آسفالت معابر کاشان