معاونت خدمات شهری شهرداری کاشان

ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در راستای تحقق اهداف مدیریت شهری در چارچوب قوانین شهرداری

محمد رضا خالدی

معاونت خدمات شهری شهرداری کاشان
تاریخ تصدی سمت: ۲۷/۸/۹۶
آدرس: بلوار شهید خاندایی - معاونت خدمات شهری شهرداری کاشان
تلفن: ۵۵۴۲۱۵۵۲ - ۵۵۴۲۲۱۳۵ -- نمابر: ۵۵۴۲۱۵۵۲
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 محمد رضا عباس زاده مسئول دفتر
2 مجید معزی مسئول برنامه ریزی و نظارت بر امور شهری
3 حسن عبدلی مسئول امور اداری
4 مجتبی حقیقی مسئول آمار و فناوری اطلاعات
5 علی امینی خواه مسئول دبیرخانه