اینک خدمت

مدیران مناطق پنجگانه شهرداری کاشان به تشریح پروژه های در دست اجرا درمناطق تحت مدیریت خود می پردازند.

منطقه یک شهرداری کاشان

کمربند سبز " ملاصدرا "

دروازه های بهسازی بر روی بازار گشوده شد
>

منطقه دو شهرداری کاشان

منطقه سه شهرداری کاشان

فرهنگ سرای فیض میزبان پروژه های عمرانی

منطقه چهار شهرداری کاشان

بعثت محوری که جایگزین امیرکبیر می شود

چهل دختران در انتظار فرش سبز

بوستانی در دل " مهر "

منطقه پنج شهرداری کاشان

بلوار شهدای خزاق در بهمن ماه افتتاح می‌شود

بار دیگر "قطب راوندی" به "دانش" می رسد