با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد ریال صورت گرفت

تخریب و آزاد‌سازی ملک در بلوار شهیدان فرازنده

مدیر منطقه پنج شهرداری کاشان از تخریب و آزاد‌سازی ملکی در بلوار شهیدان فرازنده خبر داد.

◽️ابوذر میرزابیگی بیان کرد: هزینه آزادسازی این ملک حدود 4 میلیارد و 145 میلیون بوده که از محل اعتبارات منطقه پنج شهرداری تأمین شده است.

◽️وی هدف از این آزادسازی را سهولت در تردد و رفع گره‌های ترافیکی این بلوار عنوان کرد و گفت: مساحت تخریب و آزادسازی و میزان در طرح تعریض شبکه  را بیش از 54 متر مربع واقع در بلوار شهیدان فرازنده است.

◽️مدیر منطقه پنج شهرداری کاشان تأکید کرد: آزادسازی ملک مذکور بنابر پیشنهاد معتمدین محلی و سرمایه‌های اجتماعی و به همت حوزه املاک و مسئول ناحیه سه شهرداری منطقه پنج صورت گرفته است.

◽️میرزابیگی در ادامه آزادسازی و تعریض خیابان‌ها را بدون همراهی شهروندان امری دشوار خواند و خواستار تعامل و مشارکت هرچه بیشتر شهروندان در بازگشایی و آزادسازی معابر و تسریع در روند پروژه‌ها شد.