شهردار کاشان:

آغاز به کار دادگاه تجدیدنظر در کاشان یکی از شیرین‌ترین اتفاقات بود

شهردار کاشان، آغاز به کار دادگاه تجدید نظر در کاشان را یکی از بهترین و شیرین‌ترین اتفاقات رقم خورده برای منطقه دانست.

سعید ابریشمی‌راد در دیدار با رئیس دادگاه تجدیدنظر کاشان که به مناسبت هفته قوه قضائیه صورت گرفت،یکی از ارکان حکمرانی خوب را قوه قضائیه سالم دانست و گفت: این واقعیت که مردم بدانند در صورت تضییع حق، مرجعی عادل برای دادخواهی وجود دارد بسیار اثرگذار و امیدبخش است. 
وی با اشاره به آغاز به کار دادگاه تجدیدنظر در کاشان در سال گذشته تصریح کرد: تشکیل این دادگاه در بین اخبار مختلف و بعضا تلخ، یکی از بهترین و شیرین اتفاقات بود. 
شهردار کاشان تأکید کرد: افرادی که با امور ساختاری و اداری آشنایی دارند، متوجه این اتفاق بزرگ هستند و می‌دانند ایجاد این ظرفیت چه میزان از فرآیندهای دادرسی را برای کاشانی‌ها تسهیل می‌کند.