مدیر منطقه سه شهرداری عنوان کرد

دوربرگردان بلوار ساحلی به درب اصفهان در پیچ آخر

مدیر منطقه سه شهرداری کاشان از اجرای مراحل تکمیلی دوربرگردان بلوار ساحلی به درب اصفهان خبر داد.

محسن حیدری، با اشاره به آغاز اجرای عملیات دوربرگردان بلوار ساحلی به درب اصفهان در خردادماه 98، از اتمام آن تا پایان بهار سال جاری خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه که شامل جدول گذاری، تعریض معبر و اجرای پل بتنی است با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال با هدف کاهش ترافیک ورودی میدان ۹ دی ، سهل‌الوصول شدن دسترسی به مرکز شهر، تأمین امنیت جانی شهروندان، ایجاد امکان تغییر مسیر با توجه به مسافت طولی زیاد بلوار و... به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیر منطقه سه شهرداری کاشان تأکید کرد: در این پروژه تمامی استانداردهای مربوط به ایجاد دوربرگردان رعایت شده و با توجه به انجام دقیق عملیات مهندسی و ترافیکی مشکلی در این مسیر به وجود نخواهد آمد.