پسماندهای غیرقابل بازیافت چالش جدی حوزه تنظیف

جمع‌آوری ۱۷۰ تن پسماند پوشال کولر از منطقه سه

معاون خدمات شهری منطقه سه شهرداری کاشان از جمع‌آوری بالغ بر ۱۷۰ تن پسماند پوشال کولر در ماه گذشته خبر داد.

حسین دلشاد، با اشاره به گرم شدن هوا و فعالیت شهروندان برای تأمین سرمایش با راه‌اندازی کولرهای آبی منازل عنوان کرد: به دلیل آنکه جمع‎آوری پسماند پوشال به صورت مکانیزه صورت نمی‌گیرد یکی از دشوارترین زمینه‌های جمع‌آوری و تنظیف محیط شهری به شمار می‌رود.

وی، دارا بودن پوشال‌ها از الیاف غیرقابل بازیافت و عدم رعایت زمان رعایت بیرون گذاشتن این پسماندها مانند سایر زباله‌های خانگی را چالش جدی در خصوص جمع‌آوری پوشال‌ها بیان کرد.

معاون خدمات شهری منطقه سه شهرداری کاشان خاطرنشان کرد: پاکبان‌های شهرداری روزانه 10 تا 12تن پوشال را در قالب پنج دستگاه نیسان و دو دستگاه خاور به مرکز دفن منتقل می‌کنند.

دلشاد متذکر شد: به واسطه عبور خودروهای حمل زباله با مقصد چاله تخلیه از منطقه سه و به صورت ناگزیر پراکنده شدن برخی از محتویات آن در مسیر، زحمت نیروهای تنظیف برای پاکیزه‌سازی محیط مضاعف می‌شود.