مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری کاشان مطرح کرد

طراحی و تجهیز خودروهای آتش نشانی برای مقابله با کرونا

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری کاشان از طراحی و تجهیز خودروهای آتش نشانی برای مقابله با کرونا خبر داد.

 
محمد مسعود چایچی با اشاره به نگرانی‌ها از شیوع کرونا در شهرکاشان گفت: با توجه به اهمیت ضدعفونی معابر و فضاهای عمومی شهر، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان دو دستگاه خودروی سازمانی را طراحی و تجهیز کرد.  
وی افزود: از حدود یک ماه پیش سازمان آتش نشانی کاشان به‌طور مستقیم وارد اقدامات مقابله‌ای با کرونا شده است و اقدام به ضدعفونی کردن معابر سطح شهر و ادارات کرده است.  
چایچی با اشاره به نیاز آتش نشانی به خودرویی برای ضدعفونی سریع معابر و فضاهای عمومی گفت: با توجه به گستردگی شهر و نیازی که برای ضدعفونی کردن روزانه وجود دارد، عوامل فنی سازمان دو دستگاه از خودروهای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری را خاص ضدعفونی کردن معابر شهری بهسازی، طراحی و تجهیز کردند. 
وی با بیان اینکه این خودروها پس از چندین روز تحقیق و اجرا بالاخره به مرحله فعالیت رسید، گفت: این خودروها با مخازن قابل توجه و با استفاده از فن های فشار مثبت، پمپ‌ها و موتورهای تقویت کننده، امکان پاشیدن مواد ضدعفونی کننده تا فاصله مناسب را داراست.  
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اظهارکرد: فعالیت این خودرو برابر با فعالیت حدود ۵۰ آتش نشان است و در معابر عریض کاربرد دارد.