معاون شهرسازی منطقه تاریخی فرهنگی یک عنوان کرد

تأمین پارکینگ، یکی از الزامات تغییر کاربری خانه‌های تاریخی

معاون شهرسازی منطقه تاریخی فرهنگی شهرداری کاشان گفت:تأمین پارکینگ، یکی از الزامات تغییر کاربری خانه‌های تاریخی است.

مجتبی سهرابی در برنامه رادیویی #صبح_سیلک استفاده از شیشه‌های رنگی و طراحی فضای سبز خانه‎های سنتی را از عوامل تنوع رنگ برشمرد و تصریح کرد: این شیشه‌های رنگی و فضای سبز خانه‌ها در کنار نمای کاهگلی و رنگ آجر در روحیه ساکنان بافت تاریخی تاثیرگذار بوده است.

وی مساحت منطقه یک را بالغ بر 500 هکتار ذکر و بیان کرد: از این میان 420 هکتار به عنوان بافت تاریخی شناخته می‌شود که برای ساخت و ساز و نماکاری در این بخش ضوابط خاصی بر اساس ملاک‌ها و تایید اداره میراث فرهنگی، تهیه و تدوین شده که صدور پروانه را زمان‎بر می‎کند.

معاون شهرسازی منطقه یک، دارا بودن سند مالکیت، کروکی، موقعیت بلاک، استعلام از اداره میراث فرهنگی برای تطبیق با ضوابط و طرح تفصیلی، رعایت ضوابط سطح اشغال، محدودیت‌های ارتفاعی،عدم مغایرت نوع نما و...را از جمله مراحل و موارد لازم برای صدور پروانه در این منطقه عنوان کرد.

سهرابی، با اشاره به تفاوت مجوز ساخت در بافت قدیم نسبت به بافت جدید، جبهه ساخت، پیشامدگی به سمت معبر، طراحی نما و...را از جمله موارد این تمایز عنوان کرد.

وی، مقررات و تعیین عرض معابر در محدوده بافت تاریخی را یادآور شد و گفت: با توجه به عرض کم معابر در محلات قدیمی، حفظ آثار و روح تاریخی از یک سو و همچنین رفع دغدغه‌ها و پاسخ به نیاز شهروندان آن محلات به صورت توأمان مدنظر قرار می‌گیرد.

معاون شهرسازی منطقه یک، با بیان اینکه کوچه‌هایی متعلق به دهه‌های گذشته وجود دارند که پاسخگوی عبور و مرور امروز نیستند و موجب بروز گره ترافیکی نامناسب می‌شوند تصریح کرد: برای رفع این مشکل، معابری که شامل خانه‌های باارزش تاریخی نیستند تعریض می‌شود تا علاوه بر رفع نیاز مردم، به بافت تاریخی آسیبی وارد نشود.

سهرابی در خصوص صدور مجوز تغییر کاربری خانه‌های تاریخی به اقامتگاه عنوان کرد: این اتفاق موجب حفظ و احیای بافت تاریخی و زنده شدن فضای آن می‌شود. ▫️وی، ضرورت تأمین پارکینگ برای تغییر کاربری را متذکر شد و افزود: در صورت احیا و مرمت بنای تاریخی در فهرست ثبت ملی به کاربری غیرمسکونی به استثنای رستوران، دریافت تفکیک لازم نیست.