رئیس شورای اسلامی شهر:

باید به‌دور از نگاه‌های سیاسی به سمت توسعه کاشان حرکت کنیم

رئیس شورای اسلامی شهر در همایش کاشان در آستانه تحول گفت:باید به‌دور از نگاه‌های سیاسی به سمت توسعه کاشان حرکت کنیم.

علی رسول‌زاده در همایش کاشان در آستانه تحول با تقدیر از تلاش‎های کارکنان شهرداری کاشان برای خدمت صادقانه به مردم و توسعه کاشان گفت:باید به‎دور از نگاه‌های سیاسی و فردی به سمت توسعه‎ و بزرگ شدن کاشان به عنوان شهری سرآمد در کشور برویم.

وی با تأکید بر لزوم گام برداشتن در مسیر توسعه پایدار در سال‌های باقی‌مانده از سده کنونی افزود: منتی بر مردم به واسطه خدمت وجود ندارد و باید با تمام توان برای پیشرفت این شهر و مردمانش تلاش کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر کاشان تأکید کرد: امروز باید با مودت و همدلی زیربناها را بسازیم و با استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص و متعهد موجد در شهرداری در راستای توسعه و عظمت کاشان حرکت کنیم.