شهردار کاشان:

بارزترین ویژگی بسیجی پیروی مطلق از مظهر حق است

شهردار کاشان در همایش اخلاق و مهرورزی در بسیج برگزار شد گفت:بارزترین ویژگی بسیجی پیروی مطلق از مظهر حق است.

سعید ابریشمی راد در همایش اخلاق و مهرورزی در بسیج که با حضور روسای ادارات، فرماندهان و اعضای شورای بسیج ادارات برگزار شد،با بیان اینکه انقلاب اسلامی علاوه بر دگرگونی نظام سیاسی و سبک زندگی عامل تغییر واژه‌ها و مفاهیم شد گفت: یکی از ویژگی‌های انقلاب اسلامی این بود که این واژه از جایگاه مصدر و مفهومی غیرقابل لمس به صفتی والا تبدیل شد و به‌جای بسیج، عنوان«بسیجی» کاربرد یافت، واژه‎ای که کیفیت به خودش گرفت و توانست مصداقی برای اتفاق بزرگ ارزش‌مدار تلقی شود و این اتفاق بواسطه حضور رهبری وارسته بود که شور و انگیزه را در انسان‌ها ایجاد کرد.

وی، با یادآوری بسیج منابع به عنوان یکی از مراحل مدیریت موفق با تعریف استفاده حداکثری و حداعلی از تمام داشته‎ها خاطرنشان کرد: چنانکه پس از انقلاب اسلامی، بسیجی عمل کردن به معنای ظهور اوج توان، اخلاص و فعالیت است و بسیجی فردی را تداعی می‌کند که بدون کوچک‌ترین توقع هر چه را دارد به عرصه می‌آورد، بدون محاسبه‌گری‌های مادی به میدان کارزار گام می‌نهد و اطاعت محض مبتنی بر یقین می‌کند.

شهردار کاشان با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری با محوریت عمل مسئولانه و وظیفه‌شناسی به عنوان یکی از شاخصه‌های بسیجی افزود: این نگاه در راستای همان منظر « کلکمْ راعٍ، وَ کلکمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیتِه» است و بر این مبنا تمام آحاد ملت اعم از دانش‌آموز، دانشجو، کارمندو... بسیجی محسوب می‌شوند.

ابریشمی‌راد، تأکید کرد: غلط ترین اتفاق آن است که در هر موضوعی صرفا به دنبال مدیر یا مسئول باشیم چراکه اگر مسئولی اشتباه می‌کند در صورت مطالبه‌گری و پرسشگری صحیح و حضور به موقع می‌توان از بروز آن جلوگیری کرد.

وی،با اشاره به غدیرخم به عنوان کامل کننده دین گفت: آن اتفاقی که 23 سال وحی الهی را به نقطه اوج و کمال رساند تنها انتخاب جانشین و تعیین ولی نیست بلکه تعیین مفهوم پیروی از حق است. ◽️ شهردار کاشان با بیان اینکه بارزترین ویژگی بسیجی پروی مطلق از مظهر حق است، رهبری را جایگاهی به منظور نشان دادن راه درست و مسیر صحیح برای رسیدن به حق دانست.