مدیر منطقه دو شهرداری کاشان خبرداد

اجرای عملیات بهسازی پیاده‌روها و معابر فرعی بلوار بهارستان

مدیر منطقه دو شهرداری کاشان از اجرای عملیات بهسازی پیاده‌روها و معابر فرعی بلوار بهارستان خبرداد.

احمد شاه بالایی، از اجرای عملیات بهسازی پیاده‌روها و معابر فرعی بلوار بهارستان خبر داد و گفت : شهرداری منطقه دو با نگاه لزوم بهسازی معابر شهری بهسازی پیاده‌روها و معابر فرعی بلوار بهارستان را در دستور کار خود قرار داد .

وی افزود : بهسازی پیاده‌روها و معابر فرعی بلوار مذکور شامل 950 متر طول جدول گذاری و پنج هزار و 700 متر مربع بلوک فرش بوده که با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ريال از محل اعتبارات عمرانی منطقه دو در حال انجام است.

مدیر منطقه دو شهرداری پیشرفت فیزیکی پروژه را 96 درصد عنوان کرد و هدف بهسازی پیاده‌روها را تشویق مردم به پیاده‌روی، کاهش آلودگی زیست محیطی، حفظ منابع طبیعی شهر، افزایش درآمدهای عمومی و کاهش تصادفات برشمرد.