مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری کاشان مطرح کرد

معرفی ظرفیت های فرهنگی تاریخی کاشان در کنفرانس بین المللی جوانان برای صلح در آینده

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری کاشان از معرفی ظرفیت های فرهنگی تاریخی کاشان در کنفرانس بین المللی جوانان برای صلح در آینده(IYCPF) توسط نماینده جوان شهرداران صلح خبر داد.

مهدی بذرافشان بیان کرد: در این اجلاس که با هدف آشنایی جوانان با فرهنگ های دیگر، تقویت کار گروهی و بررسی ابعاد فاجعه بمباران اتمی هیروشیما در این شهر بزرگ کشور ژاپن برگزارشد، بیش از 13 شهر از 11 کشور حضور داشتند که ایران نیز برای شرکت در این رویداد به عنوان یکی از پنج نماینده عضو شبکه شهرداران صلح اقدام کرد.

وی خاطرنشان کرد: در این رویداد، نماینده ایرانی شهرداران صلح ضمن ارائه سخنرانی در موضوعاتی از جمله معرفی موزه صلح تهران، دبیرخانه ایرانی شهرداران صلح و گروه درنای صلح (گروه نوجوانان موزه صلح تهران) به معرفی ظرفیت های فرهنگی تاریخی شهر کاشان به عنوان یکی از شهرهای مهم راهبر صلح پرداخت.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری کاشان افزود: بیان تاریخچه، ویژگی های جغرافیایی، اماکن تاریخی و گردشگری، جلوه های میراث مادی و معنوی و فعالیت های شاخص شهرداری کاشان در برگزاری رویدادهای فرهنگی - اجتماعی از مواردی است که در جهت توسعه و ارتقای مفهوم صلح مبتنی بر توسعه گردشگری در بخش معرفی کاشان عنوان شده است.

بذرافشان همچنین ارائه پویش مردمی پرداخت عوارض «حالا نوبت ماست» در این کنفرانس بین‎المللی را یادآور شد و گفت: زمینه‌ها و روند شکل گیری این حرکت عمومی به عنوان گامی در راستای ارتقای مشارکت اجتماعی در این اجلاس مطرح شد و دستاوردها و نتایج آن برای مخاطبان تشریح گردید.

وی با بیان اینکه سازمان بین المللی شهرداران صلح در سال 1982 به ابتکار شهرداران هیروشیما و ناگازاکی و با اعلام رسمی در سازمان ملل متحد تاسیس شده است، متذکر شد: در حال حاضر بیش از پنج هزار شهر دنیا در بیش از 153 کشور عضو این سازمان هستند و شهرداری کاشان نیز از دهه 90 به عنوان یکی از شهرهای فعال به عضویت و فعالیت در این نهاد شهری پرداخته است.

شایان ذکر است، دبیرخانه ایرانی شهرداران صلح به مرکزیت پایتخت و موزه صلح تهران در ضلع شمالی پارک شهر قرار دارد.