فعالان محیط زیست یار پاکبانان کاشانی در تاسوعا و عاشورا

فعالان محیط زیست در قالب طرحی فرهنگ ساز به یاری پاکبانان کاشانی در روز های تاسوعا و عاشورا شتافت.

شماری از فعالان محیط زیست با رویکرد حفظ زیبایی منظر شهر وارتقای فرهنگ شهروندی در قالب پویش مردمی حفاظت از محیط زیست اقدام به یاری پاکبانان و عوامل اجرایی معاونت خدمات شهری درجمع آوری و پاک سازی شهر از پسماند به ویژه ظروف یکبار مصرف می کنند.

اعضای این پویش که دارای شناسنامه و کاور مخصوص هستند،تاسوعا‌و‌عاشورا طی4شیفت کاری در دو نوبت صبح و شب با حضور در دو ایستگاه میدان کمال الملک و میدان دروازه دولت که با تلاش فرهنگ‌سرای‌معراج و انجمن زیست محیطی سبزمین برپا شده با جمع آوری ظروف یکبار مصرف و پاک سازی معابر ارادتشان را در این ایام نشان می دهند.