عضو شورای اسلامی شهر کاشان:

میدان طاهرآباد می تواند عامل کاهش خطر در این نقطه حادثه خیز باشد

عضو شورای اسلامی شهر کاشان در مراسم افتتاح و بهره برداری از میدان طاهرآباد اظهار کرد: این میدان می تواند عامل کاهش خطر در این نقطه حادثه خیز باشد.

علی رضا پورعسگری، در مراسم افتتاح و بهره برداری از میدان طاهرآباد اظهار کرد: حضور در این منطقه ولایت مدار و برخوردار از مردمی مهربان و نجیب برای بهره برداری از یک پروژه نویدبخش مایه افتخار است.

وی،با اشاره به وجود آمار حوادث در محدوده احداث این میدان خاطرنشان کرد: میدان طاهرآباد می تواند عامل کاهش خطرات احتمالی در این نقطه حادثه خیز باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر کاشان، همچنین از اهتمام شهردار کاشان و نیز بخش های مختلف شهرداری به ویژه منطقه پنج شهرداری برای اجرای چنین پروژه هایی قدردانی کرد.