درختان پهن برگ در کاشان از خزان زودرس مصون شدند

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری کاشان گفت:درختان پهن برگ در کاشان از خزان زودرس مصون شدند.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری کاشان گفت: با هدف کاهش سموم و گرد و غبار بر روی شاخ و برگ درختان و همچنین برای جلوگیری از خزان زودرس، شست‌وشوی درختان پهن برگ سطح شهر اجرا شد.

  حمیدرضا ممیز  افزود: با توجه به تغییر شرایط آب و هوا، کاهش رطوبت محیط و شیوع ریزگردها به ویژه در فصل تابستان، درختان و فضای سبز به دلیل برهم خوردن تعادل بین جذب آب توسط ریشه و دفع آن توسط برگ‌ها، فضای سبز دچار خزان زودرس و یا حتی حالت خشکیدگی می‌شوند. 

به گفته وی شست‌وشوی درختان سطح شهر موجب طولانی شدن عمر درخت می‌شود و با تمیز شدن سطح برگ‌ها، عملکرد تنفس و تعریق به حالت عادی بر می‌گردد. 

ممیز بیان کرد: این اقدام با اولویت شستشوی درختان پهن برگ و نیز ترون‌های موجود در بلوارها و رفیوژها با توجه به قرارگیری در معرض انواع دوده، سرب و گازهای خودروهای در حال تردد که در خیابان‌ها در تماس با انواع آلودگی و گرد و غبار هستند، صورت گرفت.