بازدید مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری اصفهان از کارخانه بازیافت پسماند

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری اصفهان از کارخانه بازیافت پسماند بازدید کردند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان همراه با شهرداران شهرهای قمصر و آران و بیدگل و مدیرعامل شرکت بازیافت پسماندهای منطقه کاشان و آران و بیدگل از کارخانه بازیافت، سایت تولید کود کمپوست و صنایع تبدیلی (بازیافت نایلون)شرکت بازیافت بازدید کردند.

در این بازدید که مدیرعامل شرکت بازیافت کاشان نیز حضور  داشت، علی اصغر ذاکری هرندی مدیرکل دفتر امور شهری ضمن تقدیر از اقدامات این شرکت در خصوص تولید کود کمپوست و راه اندازی صنایع تبدیلی در کارخانه بازیافت ، بر لزوم توجه بیشتر به حوزه بازیافت و مدیریت بهره وری پسماندها تأکید کرد.