در دو ماهه نخست سال جاری ثبت شد

صدور بیش از 12 هزار متر مربع پروانه ساختمانی در منطقه 5

معاون شهرسازی منطقه پنج شهرداری کاشان از صدور 12 هزار و 632 متر مربع پروانه ساختمانی در دو ماهه نخست سال جاری خبر داد.

ابوالفضل اسدزاده اظهار کرد: تا ابتدای خردادماه جاری، 57 پروانه ساختمانی و اصلاحیه برای 12 مورد پروانه صادر شده است.

وی، تمدید پنج مورد پروانه، تفکیک 25 مورد و گواهی صدور برای 13 مورد، دو مورد مجوز و انجام 219 مورد مفاصا حساب  را از دیگر فرآیندهای انجام گرفته در دو ماهه نخست سال جاری در حوزه شهرسازی ذکر کرد.