شهردارکاشان :

توسعه پایدار شهر وابسته به مشارکت شهروندان است

▫️شهردار کاشان، با بیان اینکه مدیریت شهری و سازمان های مردم نهاد تکامل بخش یکدیگر هستند و رشد و توسعه پایدار شهر در مباحث اجتماعی وابسته به مشارکت شهروندان بویژه سازمان های مردم‌نهاد است، از مردم به عنوان بهترین اداره کنندگان شهر نام برد.

سعید ابریشمی راد در گردهمایی بزرگ فعالان مشارکت اجتماعی شهر کاشان که با حضور اعضاء سازمان های مردم نهاد، موسسات خیریه و نهادهای مردمی در خانه تاریخی آل یاسین برگزار شد، اظهار کرد: فعالان مشارکت اجتماعی پل ارتباطی میان جامعه و مدیریت شهری است که به عنوان نهادهای موازی دولت بخشی از بار اجرایی سیستم های دولتی را بر عهده می گیرند.

وی با اشاره به ماهیت مردمی بودن این سازمان ها و نقشی که این سازمان ها در ساخت و ساز شهر دارند اذعان کرد: این سازمان ها به عنوان ارگان نظارتی از سوی مردم فعالیت های مدیریت شهری  را در جهت اجرای خواسته های مردم مورد کنترل قرار می دهند. 

ابریشمی راد همچنین به پیشینه اداره شهر توسط مردم در کاشان اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر شهرداری از سازمان صرفا خدماتی خارج شده و رویکردی اجتماعی به خودش گرفته و سازمان های مردم نهاد که در این شهر منبع خیرو برکات در جامعه هستند می توانند در کنار مدیریت شهری در جهت رفع مطالبات مردم در کلیه حوزه ها بویژه حوزه فرهنگی و اجتماعی قرار گیرند.  

شهردار کاشان خاطرنشان کرد: در این شهر هیچ ظرفیت اجتماعی قدرتمند تر، مهم تر و با نفوذ تر از سازمان های مردم نهاد نیست و با توجه به پیشینه اداره شهر توسط مردم ما درصدد هستیم از این حضور بهره مند شویم به منظور اداره شهر و مشکلاتی که بدون حضور سمن ها قادر به حل و فصل این مشکلات نیستیم.

ابریشمی راد بیان کرد: امید است بعد از این گردهمایی با توجه به تغییر ساختار سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کاشان، همگرایی با سازمان های مردم نهاد و تشکیل شورای هماهنگی سمن ها، شهری خوب و آباد با بهره گیری از سازمان های مردم نهاد داشته باشیم.

در ادامه این گردهمایی مرتضی والی زاده مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کاشان، هدف از برگزاری این گردهمایی را بهره گیری از نقش موثر و قابلیت های فعالان مشارکت اجتماعی ذکر و بر ضرورت همکاری سازمان های مردم نهاد با مدیریت شهری برای رفع نیازها و مطالبات مردم، تأکید کرد.

شایان ذکر است در این نشست صمیمانه، تعدادی از فعالان مشارکت اجتماعی به نمایندگی از سازمان های مردم نهاد، موسسات خیریه و نهادهای مردمی ضمن بیان مسائل ، مشکلات  و دغدغه های خود به بحث و تبادل نظر و بیان دیدگاه های خود پیرامون مدیریت شهری پرداختند.