دانشجویان فوریت‌های پزشکی کاشان، آموزش ایمنی را فرا گرفتند

مدیرعامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: دانشجویان رشته فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تحت دوره آموزش، نکات ایمنی وآتش نشانی وآشنایی با تجهیزات را فرا گرفتند .

محمد مسعود چایچی افزود: دراین مجموعه کلاس آموزشی، آشنایی با تاریخچه سازمان، واحدهای سازمان، اطفاء حریق با استفاده از خاموش کننده های دستی و همچنین آشنایی، آموزش وکار با ست هیدورلیک و پنوماتیک نجات، دستگاه AFT، پمپ خودرو های اطفاء حریق، ست چاه، تجهیزات غواصی وبسکت نجات توسط کارشناسان عملیاتی در ایستگاه شماره ۲ این سازمان بصورت تئوری و عملی آموزش داده شد. 

وی یادآور شد: افزایش آگاهی وآموزش شهروندان به ویژه محصلین دانشگاهی علاوه بر آنکه می تواندآنان را به شهروند مسؤلیت پذیر و پرسنلی همیاردرجلوگیری از بروز حوادث تبدیل کند می تواند عملکرد این قشر را در بهبود وارتقاء وضعیت ایمنی شهرو اداره مورد نظر ارتقا بخشد و این اتفاقات زمانی رخ خواهد داد که سازمانی امدادی همچون سازمان آتش نشانی در جهت مشارکت شهروندان وآموزش آنان موفق عمل کرده باشد.