دیدار مدیر منطقه ۵ با مردم در مسجد عترت

مدیر منطقه پنج شهرداری در قالب جشنواره شب‌های نورانی محلات که از سری برنامه‌های روزگار وصل است با مردم راوند در مسجد عترت دیدار کرد.

در سیزدهمین شب ماه مبارک رمضان ابوذرمیرزا بیگی در قالب جشنواره شب‌های نورانی محلات که از سری برنامه‌های روزگار وصل است با مردم راوند در مسجد عترت دیدار کرد. 

آشنایی کودکان با مجموعه وظایف گسترده شهرداری، توصیه‌های مدیر منطقه به دانش آموزان در زمینه شهر و شهرداری و شهربانی، مسابقه مقاله نویسی درباره نقش شهرداری در زندگی مردم، بیان طرح‌های در دست اقدام  و گزارشی از فعالیت‌های انجام پذیرفته شهرداری و بیان مطالبات و انتظارات مردم نسبت به منطقه راوند در این دیدار صورت گرفت.