مدیر منطقه دو شهرداری کاشان خبر داد

لکه گیری بیش از 3 هزار متر مربع از معابر از ابتدای سال تاکنون

مدیر منطقه دو شهرداری کاشان از لکه گیری بیش از 3 هزار متر مربع از معابر از ابتدای سال تاکنون خبر داد.

احمد شاه بالایی از لکه گیری بیش از ۳۲۰۰ متر مربع از معابر منطقه ۲ از ابتدای سال تاکنون خبر داد و گفت برای این سطح لکه گیری بیش از ۲۰۰ تن آسفالت استفاده شده است.

وی با توجه به بارندگی های شدید در سال گذشته اظهار کرد: لزوم لکه گیری و بهسازی برخی از معابر با توجه به بارندگی های شدید و تماس شهروندان با سامانه ۱۳۷ احساس شد و در دستور کار قرار گرفت.

شاه بالایی ضمن درخواست از شهروندان مبنی بر حفظ ارتباط شان با سامانه ۱۳۷ اذعان کرد: نقش معتمدین محلی در مشورت برای اجرای پروژه ها بی تاثیر نبوده است.