معاون معماری و شهرسازی شهرداری کاشان مطرح کرد

توسعه توأمان فعالیت های فرهنگی و عمرانی، مأموریت شهرداری کاشان

توسعه توأمان فعالیت های فرهنگی و عمرانی را مأموریت مهم مدیریت شهری کاشان دانست.

حسن نعناکار،دربرنامه  شبهای نورانی محلات  از سری برنامه های جشنواره"روزگار وصل" با حضور در مسجدمهدیه حسن_آباد(ناحیه یک منطقه۳) ضمن بیان اهداف، ماموریت ها و راهبردهای شهرداری، ماموریت بزرگ شهرداری کاشان را خدمات رسانی و توسعه توأمان فعالیت های عمرانی و فرهنگی در شهر ذکر کرد.

وی با بیان اینکه در شهر کاشان تلاش شده برای هر منطقه شهرداری یک فرهنگ سرا ایجاد و تاسیس شود، خاطر نشان کرد: به منظور توسعه فرهنگ عمومی شهروندان منطقه ۳ شهرداری،  فرهنگ سرای علامه فیض کاشانی در این منطقه تاسیس شده که برای بهره‌مندی  و ارائه خدمات ارزنده به همشهریان محترم این منطقه، برنامه های متناسبی نیز برای سال ۹۸ برنامه ریزی شده است.

شایان ذکر است این برنامه به کوشش فرهنگ سرای علامه فیض کاشانی برگزار شد.