دوره آموزشی آتش نشان حرفه ای فرودگاهی درکاشان برگزار شد

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بیان کرد:دوره آموزشی آتش نشان حرفه ای فرودگاهی درکاشان برگزار شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی با اشاره به برگزاری دوره آموزشی آتش نشان حرفه ای فرودگاهی گفت: دراین دوره آموزشی که به مدت یک ماه انجام شد، اعضای تیم آتش نشانی فرودگاهی سازمان در آن شرکت کردند و در 160 ساعت آموزش‌های لازم را به صورت تئوری و عملی فراگرفتند.

محمد مسعود چایچی افزود:  در این دوره آموزشی آتش نشانان کاشان آشنایی با موارد تخصصی آتش نشانی فرودگاهی، مهارت میدانی فرودگاهی،  آشنایی با ساختمان موتور هواپیما و بالگرد، نحوه عملیات و رانندگی با خودورهای عملیاتی، استفاده از پمپ های خودرویی آتش نشانی سیستم فوم، منابع  پشتیبانی آب،  آموزش و افزایش مهارت در عرصه اطفای حریق و نجات جان انسان‌ها با موضوع خاموش كردن آتش موتور هواپیما، آتش حاصل از ریزش سوخت، آتش داخل هواپیما، خاموش كردن چرخ هواپیما و حمل مصدوم را آموختند.