حضور آتش نشانان دوایستگاه درحریق منزل مسکونی

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری از حضور آتش نشانان دوایستگاه درحریق منزل مسکونی خبر داد.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت:این آتش سوزی در ساعت۱۹:۳۴ امروز به این سازمان اعلام و بلافاصله آتش نشانان ایستگاه یک سازمان برای مهار آن توسط ستادفرماندهی اعزام شدند.

روح الله فدایی افزود: در این آتش سوزی آتش نشانان  ایستگاه های یک  این سازمان و سپس از ایستگاه ۴ با سه خودروی عملیاتی شرکت داشتند و توانستند  آتش سوزی  شروع شده از آشپزخانه منزل مسکونی  در بلوارشهداء کاشان را مهار و اطفاء نمودند و محیط را ایمن و آتش های پنهان را برطرف کردند و توانستند از گسترش بیشتر آن جلوگیری نمایند.