مدیر منطقه پنج شهرداری کاشان:

ملکی به متراژ ۵۲۳متر مربع در راوند آزاد سازی شد

مدیر منطقه پنج شهرداری کاشان با بیان اینکه ملکی به متراژ ۵۲۳متر مربع در راوند آزاد سازی شد.

مدیر منطقه پنج شهرداری کاشان با بیان اینکه ملکی به متراژ ۵۲۳متر مربع در راوند آزاد سازی شد، اظهار کرد: این ملک در کوچه شهید عیوضی واقع شده و هدف از این آزادسازی، تسهیل در عبور و مرور بوده است.

ابوذر میرزابیگی  هزینه آزادسازی این ملک را  ۷۸۵ میلیون ریال عنوان و تاکید کرد: بدون همیاری شهروندان و مشورت معتمدین محلی، طرح‌های شهرداری که برای رفاه حال مردم صورت می‌دهد، میسر نخواهد بود.