مدیرمنطقه دو شهرداری کاشان خبرداد

آزادسازی ملکی با ارزش بیش از یک میلیارد ریال

مدیرمنطقه دو شهرداری کاشان از آزادسازی ملکی با ارزش بیش از یک میلیارد ریال خبرداد.

 احمدشاه‌بالایی از آزادسازی ملکی با ارزش1 میلیارد و 300 میلیون ریال خبر داد و گفت: آزادسازی ملک مذکور توسط املاک منطقه دو و در راستای اجرای شبکه 18 متری جنب کارخانه ریسندگی و بافندگی واقع در خیابان 22بهمن صورت گرفته است. 
 
وی متراژ این آزاد سازی را 46مترمربع برشمرد و افزود: هزینه آزادسازی این ملک از محل اعتبارات شهرداری منطقه دو تامین شده است.