از ابتدای سال تاکنون صورت گرفت

۱۳۰۰ مترمربع لکه گیری در سطح منطقه ۵

مدیر منطقه پنج با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۱۳۰۰ مترمربع لکه گیری در سطح منطقه صورت گرفته است،گفت:هزینه کل این فعالیت‌ها ۵۸۵ میلیون ریال بوده است.

ابوذر میرزابیگی تصریح کرد: در  ناحیه ۱ خزاق کوچه شهید ارشدی، کوچه شهید اسکندری ۲۸ مورد ، حکمت ۱ تا حکمت دهم ۳۳ مورد،در ناحیه ۲ طاهرآباد، بلوار شهدای طاهر آباد رفت و برگشت ۵۸ مورد، خیابان شهید رجایی ۴۳ مورد، کوچه شهید محلوجی ۵ مورد، شهرک اشرف اصفهانی ۶۷ مورد،  در ناحیه ۳ راوند،  میدان قطب تا میدان سهراب ۷۶ مورد، بلوار شهید اردهال ۷۳ مورد، بلوار شهیدان فرازنده ۸۲ مورد کوچه باغستان چهارم ۱۴مورد و بلوار حرم ۹۸ مورد لکه گیری بوده است.

وی افزود: در ناحیه چهار   بلوار شهید معمار ۲۸ مورد، حکمت ۷۶ و ۷۷ _۲۷ مورد، بلوار زیتون تا میدان پلیس ۵۸ مورد،  نگین ۱ تا نگین ۱۸ _ ۲۱ مورد،  شهروند ۱ تا شهروند ۱۱_ ۶۸ مورد، بلوار قطب از جلو منطقه تا دانشگاه شهید رجایی ۲۵۷ مورد و بلوار شهیدان بدیعی ۱۸ مورد لکه گیری صورت گرفته است.

مدیر منطقه پنج شهرداری کاشان از شهروندان خواست تا موارد احتمالی را از طریق سامانه ۱۳۷ با شهرداری در میان بگذارند.