در سال ۹۷ صورت گرفت

آسفالت بیش از نیم‌میلیون متر مربع از معابر کاشان

معاون فنی و عمرانی شهرداری کاشان گفت:در سال گذشته آسفالت بیش از نیم‌میلیون متر مربع از معابر کاشان انجام شد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری کاشان با بیان اینکه  در سال ۹۷، ۵۲۸ هزار متر مربع اجرای آسفالت در سطح شهر انجام شده، اظهار کرد: از این میزان،  ۳۳۶ هزار مترمربع معابر کاشان به صورت مکانیزه و بقیه به صورت دستی و لکه گیری بوده است.

بهروز گرانمایه با اشاره به اینکه برای اجرای آسفالت در سال گذشته بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال هزینه صرف شده است، تصریح کرد: برای این میزان مساحت، ۵۹ هزار و ۴۲۴ تن آسفالت به کار رفته است.

وی بیشترین میزان اجرای آسفالت را ۱۵هزار و ۹۰۷ تن در منطقه دو عنوان و اذعان کرد: منطقه پنج با ۱۵هزار و ۱۰۴ تن،  منطقه چهار با ۱۰ هزار و ۹۷ تن، منطقه سه با ۱۰ هزار و ۶۱۱ تن و منطقه یک هفت هزار و ۷۰۶ تن عناوین بعدی بیشترین میزان آسفالت در سال گذشته را به خود اختصاص دادند.