شهردار کاشان در آیین گرامی داشت روز درختکاری در مدرسه طالبیان:

میزان و کیفیت فضای سبز از مهمترین شاخصه‌های توسعه یافتگی شهرها محسوب می‌شود

همزمان با روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی، زنگ روز درختکاری در مدرسه طالبیان توسط شهردار و جمعی از مدیران شهری نواخته شد.