نخستین جشنواره بین المللی کتاب کودک و نوجوان

نخستین جشنواره بین المللی کتاب کودک و نوجوان همراه با گشایش میدان و گذرهای فرهنگ و هنر در کاشان صورت گرفت.