چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان

جشنواره سراسری تئاتر مهر برای چهاردهمین سال متوالی به میزبانی کاشان برگزار می شود.