آغاز هفته کتاب در کاشان

آغاز هفته کتاب با حضور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کاشان پایتخت کتاب