اسناد راهبردی

...

جدیدترین مستندات
عملیات اجرایی ترمیم و اصلاح جدول و بلوک فرش خیابان شهید رجایی تهیه و تولید برنامه تلویزیونی کاشانه فراخوان عمومی ارزیابی کیفی - مالی عملیات اجرایی زیر گذر محور حدفاصل بلوار قطب - معمار، بلوار خادمی تا خلیج فارس عملیات اجرایی احداث ساختمان خانه فرهنگ منطقه پنج شهرداری عملیات اجرایی احداث ساختمان خانه فرهنگ منطقه سه شهرداری عملیات بهنگام سازی ، فهرست برداری و ساخت و نصب پلاک کد پستی ده رقمی فروش زمین واقع در خیابان امیرکبیر عملیات ترمیم و اصلاح جدول و بلوک فرش خیابان محتشم واگذاری خدمات امور بیمه ای پرسنل (بیمه تکمیلی) واگذاری انجام امور مربوط به حفظ ، نگهداری وتوسعه فضای سبز مناطق پنج گانه