اسناد راهبردی

...

جدیدترین مستندات
عملیات اجرایی قاز اول دیواره گذاری رودخانه حیدر (حدفاصل شهرک امیرالمومنین تا فروشگاه یاس) عملیات اجرایی فاز اول دیواره گذاری رودخانه لتحر (حدفاصل میدان شهیدان زارع مجرد تا رودخانه گازرگاه) خرید و نصب انشعابات برق و شبکه های فشار ضعیف واگذاری عملیات اجرایی آبیاری تحت فشار پیرامون شهر طراحی و خرید یک دستگاه پل عابر پیاده فلزی فایل نمونه پاورپوینت کمیته نما ضابطه اولیه طراحی نما الگوی نمای مسکونی معابر فرعی دفترچه محاسبه عوارض درآمد 1397 دفترچه عوارض مبنای شهر کاشان 1397