گزارشات مالی

...

جدیدترین مستندات
اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری و حمل پسماندها اجرای امور مربوط به انضباط شهری مناطق 5 گانه خرید اجناس مورد نیاز جهت شبکه های فشار ضعیف و 20 کیلو ولت برق در سطح شهر واگذاری عملیات اجرایی آبیاری تحت فشار پیرامون شهر فایل نمونه پاورپوینت کمیته نما ضابطه اولیه طراحی نما الگوی نمای مسکونی معابر فرعی دفترچه محاسبه عوارض درآمد 1397 دفترچه عوارض مبنای شهر کاشان 1397 لايحه درآمد‌‌‌هاي پايدار شهرداري‌‌‌ها با رويكرد اصلاح برخي از قوانين موجود