مناقصه

...

جدیدترین مستندات
حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز مناطق پنج گانه عملیات اجرایی جدول گذاری و بلوک فرش میدان حضرت معصومه عملییات اجراییی احداث پل آبرو روی رودخانه حیدر جنب دانشگاه مهد علم و پارکینگ توحید (شاخه دامپزشکی) عملیات احداث ساختمان ستاد مبارزه با مواد مخدر عملیات اجرایی کف فرش و جدول گذاری پیاده رو خیابان فاضل نراقی عملیات احداث منبع زمینی ذخیره آب پارک مومنیان (منبع بتنی و اتاقک) عملیات اجرایی کف فرش و جدول گذاری خیابان شهید رجایی فروش یک قطعه زمین ملکی واقع در بلوار کشاورز کوچه فدائیان 14 فروش قطعه شماره 5 واقع در میدان پلیس جاده نخاله واگذاری تعدادی از املاک شهرداری