نوع مستندات: مناقصه
تاریخ بارگذاری/ویرایش سند: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۸ آذر
تعداد بازدید سند: 109
نوع سند: مناقصه
شماره سند: 9680
عنوان سند: خرید آسفالت مورد نیاز شهرداری
توضیحات سند:
مناقصه برای مرحله دوم تجدید گردیده و میزان براورد 15.000.000.000 ریال می باشد
آخرین مهلت دریافت پاکات: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ آذر
آخرین مهلت ارسال پاکات: ۱۳۹۶ پنج شنبه ۳۰ آذر
آخرین مهلت بازگشایی پاکات: ۱۳۹۶ يکشنبه ۳ دي
خرید اسناد مناقصه:
دریافت فایل های مربوط به این مستند (دانلود)
ارسال به شبکه های اجتماعی:
جدیدترین مستندات
فروش قطعه 74 واقع در بلوار قطب راوندی روبروی ورزشگاه رفاه کارگران فروش قطعه 106 واقع در بلوار قطب راوندی روبروی ورزشگاه رفاه کارگران فروش قطعه 96 واقع در بلوار قطب راوندی روبروی ورزشگاه رفاه کارگران خرید آسفالت مورد نیاز شهرداری ترمیم ترانشه های آسفالتی ناشی از حفاری شرکت گاز، آب ، برق و مخابرات خرید آسفالت مورد نیاز شهرداری واگذاری خدمات امور بیمه ای شهرداری (جامع شهروندی) عملیات اجرایی خط کشی های محوری ممتد و منقطع معابر سطح شهر تهیه و پخش اسفالت مورد نیاز تامین و اجرای روشنایی پارک بعثت
کاشان - خیابان اباذر - تلفن: 983155440055+
کلیه حقوق برای شهرداری کاشان محفوظ می باشد.
Powered By ParsPro.ir