مزایده

...

جدیدترین مستندات
عملیات احداث منبع زمینی ذخیره آب پارک مومنیان (منبع بتنی و اتاقک) عملیات احداث ساختمان ستاد مبارزه با مواد مخدر عملیات اجرایی احداث پل آبرو روی رودخانه حیدر جنب دانشگاه مهد علم و پارکینگ توحید عملیات اجرایی کف فرش و جدول گذاری پیاده رو خیابان فاضل نراقی عملیات اجرایی کف فرش و جدول گذاری خیابان شهید رجایی فروش یک قطعه زمین ملکی واقع در بلوار کشاورز کوچه فدائیان 14 فروش قطعه شماره 5 واقع در میدان پلیس جاده نخاله عملیات اجرایی ساماندهی پیاده روهای خیابان علوی واگذاری تعدادی از املاک شهرداری عملیات تکمیل و تجهیز فرهنگسرای مهر (فاز دوم)