تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ يکشنبه ۲۳ فروردين - تعداد بازدید: 59033 بار
چاپ مطلب

معاونت خدمات شهری شهرداری کاشان

ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در راستای تحقق اهداف مدیریت شهری در چارچوب قوانین شهرداری

محمد رضا خالدی

معاونت خدمات شهری شهرداری کاشان
تاریخ تصدی سمت: ۲۷/۸/۹۶
آدرس: بلوار شهید خاندایی - معاونت خدمات شهری شهرداری کاشان
تلفن: ۵۵۴۲۱۵۵۲ - ۵۵۴۲۲۱۳۵ -- نمابر: ۵۵۴۲۱۵۵۲
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 محمد رضا عباس زاده مسئول دفتر
2 مجید معزی مسئول برنامه ریزی و نظارت بر امور شهری
3 حسن عبدلی مسئول امور اداری
4 مجتبی حقیقی مسئول آمار و فناوری اطلاعات
5 علی امینی خواه مسئول دبیرخانه