تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ جمعه ۱۴ فروردين - تعداد بازدید: 20534 بار
چاپ مطلب

معاونت شهرسازی و معماری

رهبری ونظارت براداره و انجام امور شهرسازی وطرحهای تفضیلی و احداث ابینه و ایجاد هماهنگی های لازم بین واحدهای تابعه بر اساس قوانین و ضوابط مدون و معین در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی. بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای شهرسازی و معماری با توجه به احتیاجات و نیازهای حال و آتی شهر

حسن نعناکار

معاومت شهرسازی و معماری
تاریخ تصدی سمت: ۲۰/۸/۹۲
تحصیلات: لیسانس عمران
ایمیل: Hasanufe@gmail.com
آدرس: میدان دروازه دولت – شهرداری مرکزی - دفتر معاونت شهرسازی ومعماری
تلفن: ۵۵۴۵۴۶۰۱ - فکس: ۵۵۴۵۳۳۴۲ -- داخلی:۲۱۲۰

سوابق اجرایی:

کارشناس شهرسازی ۸۷-۸۳
مسئول مهندسین ناظر ۸۸-۸۷
مدیر اداره پیمان ورسیدگی ۹۲-۸۸

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ عبدالامیرقادریان دبیر طرحهای تفضیلی
۲ وحید فتاحی دبیر کمیسیون ماده صد
۳ مرتضی قربانی نظارت بر ساخت وساز
۵ محمد علی صادقی کمشوری واحد GIS
۶ علی محمد ابوالحسنی دفتر طراحی ها