تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۵ سه شنبه ۱۴ ارديبهشت - تعداد بازدید: 15054 بار
چاپ مطلب

چارت سازمانی معاونت فنی و عمرانی شهرداری کاشان

پیرو تاکیدات شهردار محترم کاشان و همچنین پیگیری های معاونت محترم فنی و عمرانی در راستای شکل دهی و نظم بخشی به امور داخلی این معاونت، چارت سازمانی معاونت فنی و عمرانی شهرداری کاشان پس از تصویب شهردار محترم و ابلاغ از سوی معاونت برنامه ریزی و هماهنگی اجرایی گردید.