تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۵ چهارشنبه ۵ خرداد - تعداد بازدید: 8925 بار
چاپ مطلب

رییس اداره نظارت بر نقشه برداری

مهرداد مسعودی - کارشناسی مهندسی عمران

شرح وظایف:

برداشت های مسطحاتی و تهیه پلان های اجرائی یا نقشه های املاک

برداشت های توپوگرافی و تهیه پلان جهت محاسبات احجام در عملیات راه سازی یا ابنیه

برداشت های ارتفاعی وتهیه پروفیل طولی و طراحی خط پروژه جهت راه سازی و محوطه سازی

پیاده سازی طرح ها و پیاده سازی میخ لایه جهت راه سازی

نظارت و هماهنگی با امور نقشه برداری مناطق

 

رزومه:

ناظر عمرانی پروژه های شهرداری

ناظر راهسازی و آسفالت

مسئول نقشه برداری منطقه یک

برچسب ها