تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ جمعه ۱۴ فروردين - تعداد بازدید: 60768 بار
چاپ مطلب

کمیسیون بند 20 و تبصره 14

جلوگیری و انتقال شغل های مزاحم به خارج به بافت مسکونی و همچنین محصور نمودن زمین های بایر

کمیسیون بند 20 و تبصره 14
نام مدیر: محمد هراتی
تاریخ تصدی سمت: 02/02/93
تحصیلات: دیپلم
ایمیل: ---
 
سوابق اجرایی: مسئول سد معبر – مسئول اجرای احکام بند 20 – مسئول یگان پلیس خدمات شهری – مسئول ستاد پاکیزگی – مسئول کنترل تخلفات ساختمانی – معاون ناحیه یک
آدرس: شهرداری مرکزی کاشان – جنب بانک ملی
تلفن: 09132621802 - داخلی 2058


شرح وظایف:
1- رسیدگی به پرونده های بند 20 ماده 55 .
2- تعطیل و پلمب نمودن مغازه ها ، کارگاه های مزاحم در سطح شهر .
3- بازدید مشاغل مزاحم شهری ( از نظر آلودگی صوتی ، بهداشتی ، زیست محیطی و غیره )
4- جلوگیری از ایجاد محل دام در بافت مسکونی و تعطیل و انتقال به خارج از بافت مسکونی .
5- رسیدگی به شکایات مردمی در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه .
6- اجرای بند 14 جهت رفع خطر از بناها ، دیوارهای شکسته و خطرناک و گودال ها واقع در معابر .
7- پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع با حفظ شئونات اسلامی
8- تشکیل پرونده و سوابق بایگانی به تفکیک و رعایت اصول اداری .
9- هماهنگی و همکاری با سایر ادارت مربوطه اعم از دادگستری ، محیط زیست ، بهداشت و غیره .
10- نظارت و پیگیری مستمر بر عملکرد واحد بند 20 و تبصره 14 مستقر در نواحی .
11- ارائه گزارش عملکرد واحد مربوطه به صورت مستمر و دوره ای به مقام مافوق .


جلوگیری و انتقال شغل های مزاحم به خارج به بافت مسکونی و همچنین محصور نمودن زمین های بایر