تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ جمعه ۱۴ فروردين - تعداد بازدید: 65400 بار
چاپ مطلب

مدیریت کشتارگاه صنعتی

تأمین گوشت سالم ، بهداشتی و حلال به صورت مکانیزه

مدیریت کشتارگاه صنعتی
نام مدیر:اکبر وطنخواه کاشی
تاریخ تصدی سمت: 1382
تحصیلات: فوق دیپلم
ایمیل: ---
 
سوابق اجرایی: مدیرعامل سازمان آتش نشانی و مسئول تبصره 14
آدرس: جاده ابوزید آباد – کشتارگاه صنعتی
تلفن: 09131636511


شرح وظایف:
1- برنامه ریزی مدیریت بکارگیری نیروها و تجهیزات موجود در کشتارگاه جهت ارائه خدمات بهتر .
2- نظارت بر کنترل سالن ها ، خط کشتار و سایر تجهیزات از قبیل تهویه و روشنایی موجود در کشتارگاه و حصول اطمینان از تنظیم و عملکرد مناسب آنها .
3- نظارت بر کنترل بر شستشو و ضد عفونی نمودن روزانه سالن ها و خط کشتارگاه و تأمین مواد پاک کننده و ضدعفونی کننده مناسب .
4- نظارت بر کنترل بر جلوگیری از ورود جانواران و حشرات موذی به سالن ها با استفاده از روش های مناسب .
5- نظارت بر کنترل بر سم پاشی دوره ای محوطه کشتارگاه از طریق واحدهای مربوطه .
6- نظارت و کنترل روزانه و مستمر کشتارگاه و ساماندهی وضعیت موجود و تلاش در جهت رفع نواقص اعم از بهداشتی ، سرمایشی ، گرمایشی ، رنگ آمیزی و غیره .
7- تهیه آمار و اطلاعات شامل مشخصات مربوط به قصابان و سایر عوامل اجرایی و ثبت و بایگانی در دفاتر اداری جهت اقدامات بعدی .
8- تهیه آمار و اطلاعات مربوط به کشتار ، خودروهای حمل دام و گوشت و سایر اطلاعات مرتبط مورد نیاز به صورت تفکیک شده و منظم و بایگانی در دفاتر اداری جهت اقدامات بعدی .
9- همکاری و هماهنگی با ارگان ها و واحدهای مربوطه اعم از ناظر ذبح شرعی ، دامپزشکی ، بهداشت ، محیط زیست و غیره با هماهنگی معاونت .
10- ارائه گزارش عملکرد و آمار و اطلاعات کشتارگاه به صورت مستمر و دوره ای به مسئول مافوق ( معاونت ) .
11- سیاست گذاری در خصوص تأمین گوشت مرغوب .
12- کنترل و نظارت بر سیستم های تصویه فاضلاب .
13- سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهت واگذاری کشتارگاه به بخش خصوصی .
14- سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهت افزایش درآمدها کشتارگاه .
15- برنامه ریزی و نظارت بر تبدیل مواد ضایعاتی به مواد قابل استفاده .
برنامه ریزی جهت احداث بخش های سلامبر سازی و بازیافت خون آبه حاصل