تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ جمعه ۱۴ فروردين - تعداد بازدید: 63866 بار
چاپ مطلب

مدیریت صنایع کارگاهی و مشاغل مزاحم

واگذاری زمین در صنایع کارگاهی جهت انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده از سطح شهر

مدیریت صنایع کارگاهی و مشاغل مزاحم
نام مدیر:اکبر وطنخواه کاشی
تاریخ تصدی سمت: 03/07/93
تحصیلات: فوق دیپلم
ایمیل: ---
 
سوابق اجرایی: سازمان رفاهی تفریحی – مدیریت ورزشگاه 15 هزارنفری – مدیرعامل سازمان تاکسیرانی
آدرس: شهرداری مرکزی کاشان – جنب بانک ملی
تلفن: 09132621802 - داخلی 2058


شرح وظایف:
1- نظارت بر جمع آوری شکایات جهت طرح در کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها .
2- شناسایی و تشکیل پرونده جهت اعمال تبصره ذیل بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها از طریق کمیسیون بند 20 .
3- بازدید از اماکن مورد شکایت و تهیه صورتجلسات لازم از طریق کمیسیون بند 20 .
4- ابلاغ مفاد صورتجلسات کمیسیون بند 20 به صاحبان مشاغل .
5- نظارت و برنامه ریزی انتقال صنوف و صنایع مزاحم و آلاینده موجود در بافت مسکونی شهر براساس ضوابط و دستور العمل ها با همکاری کمیسیون بند 20 .
6- سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه ساماندهی صنایع و مشاغل و پهنه های کسب و کار در چارچوب قوانین ، مصوبات ، دستورالعمل ها و برنامه ها .
7- سیاست گذاری و برنامه ریزی در خصوص واگذاری زمین های صنایع کارگاهی و ساماندهی زمین های موجود .
8- برقراری ارتباط و همکاری نزدیک بین صنعتگران با تجربه و خبره شهر و غیره ، از طریق برگزاری جلسات هم اندیشی .
9- شکل گیری بلوک ها و رسته های تخصصی در زمینه تراشکاری ، جوشکاری ، برشکاری و کانال سازی و سایر موارد مشابه .
10- برنامه ریزی و سیاست گذاری در خصوص جلوگیری از توسعه و ایجاد صنایع مزاحم در بافت مسکونی شهر.
11- سیاست گذاری و برنامه ریزی در خصوص طرح جامع ساماندهی مشاغل مزاحم برای کابردهای صنعتی و غیره .
12- تهیه آماری و اطلاعات مشاغل مزاحم ، زمین های موجود در صنایع کارگاهی اعم از واگذار شده و نشده و سایر اطلاعات مربوطه به تکفیک و بایگانی موارد جهت استفاده های بعدی .