تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ جمعه ۱۴ فروردين - تعداد بازدید: 31300 بار
چاپ مطلب

مدیریت بازیافت و پسماند

سیاست گذاری و نظارت بر طرح تفکیک از مبدأ بازیافت – برنامه ریزی در خصوص پسماندهای عفونی و صنعتی – بهینه سازی و مکانیزاسیون روند باسکول کمربندی .

سید مهدی پیغمبرزاده

مدیریت بازیافت و پسماند
تاریخ تصدی سمت: ۲۷/۱/۹۳
تحصیلات: لیسانس
ایمیل: sadra3346@yahoo.com
آدرس: میدان ولی عصر (عج) – کوچه جنب بانک صادرات - تلفن: ۵۵۴۵۲۹۷۵

سوابق اجرایی:

طرح و برنامه
آمار و اطلاعات
شهرسازی و بازیافت

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 حسن صانعی فرد مسئول درآمد شرکت ها و اداری